Как да промените времето за наем на DHCP в Windows 10

Всеки път, когато вашата система е свързана към мрежа, ѝ се отдава под наем IP. Периодът, за който IP се отдава под наем на система, е времето за наем на DHCP (протокол за динамично управление на хост).

Времето за наем на DHCP влиза в игра само в случаи на временни IP адреси. След изтичане на времето за наем IP се присвоява на друга система. Тъй като само ограничен брой IP адреси са разпределени за всяка мрежа, времето за наем на DHCP трябва да се поддържа ниско. Можем да използваме по-дълго време за наем в случай на домашни мрежи, но за офиси и социални места, времето за наем се поддържа ниско.

Промяна на времето за наем на DHCP от вашия рутер

За да промените времето за наем на DHCP, трябва да промените настройките на DHCP на рутера. Във вашия браузър въведете IP адреса на вашия рутер. Обикновено е написано на рутера или може да се намери в настройките на мрежата. В повечето случаи това е 192.168.1.

Въведете паролата си за вход и продължете.

Потърсете опцията „Разширени“ на следващата страница и кликнете върху нея.

В раздела „Разширени“ изберете „DHCP сървър“.

На тази страница ще видите множество опции относно DHCP сървъра. Тук можете да промените времето за наем на DHCP.

Различните рутери използват различни единици за време на наем, някои използват минути, докато други използват секунди. Винаги проверявайте това, преди да промените времето за наем на DHCP и го задайте съответно.