Приложението Google Assistant за iOS получава опресняване на потребителския интерфейс, сега показва повече съдържание на екрана

Приложението Google Assistant за устройства iPhone и iPad получава обновяване на потребителския интерфейс с актуализация до версия 1.4.5005. Приложението вече разполага с преработена долна лента с бутони за микрофон, въвеждане от клавиатура, опции за изследване и начална емисия. В горния десен ъгъл има нова икона на профилна снимка, която ви отвежда направо до настройките на Асистент.

Повечето от промените в потребителския интерфейс се правят на екрана с настройки на Google Assistant. Има нов потребителски интерфейс с раздели с прекатегоризиране на настройките на Асистент в три раздела - Лична информация, Асистент и Услуги.

Вижте едно до друго сравнение преди и след обновяването на потребителския интерфейс в приложението Google Assistant iOS по-долу.

Харесва ли ви това, което виждате? Вземете най-новата версия на Google Assistant сега на вашия iPhone.

Връзка към App Store