Как да намерите MAC адрес в Windows 10

MAC адресът или адресът за контрол на достъпа до медиите е номер, който уникално идентифицира устройствата в мрежа. Работи в слоя за връзка с данни.

MAC адресът гарантира, че идентифицираме получателите и подателите в мрежа, докато споделяме информация. Използва се и за идентифициране на устройство за други цели. Доста лесно е да намерите MAC адреса в Windows и е много полезно, когато споделяте информация с други устройства през мрежа.

Намиране на MAC адрес в командния ред

Потърсете „Команден ред“ в менюто „Старт“ и след това щракнете върху него.

В прозореца на командния ред дайте следната команда и след това натиснете Enter.

ipconfig /всички

Сега ще видите конфигурацията на мрежата. Намерете физическия адрес, който е и вашият MAC адрес.

Намиране на MAC адрес в контролния панел

Потърсете „Контролен панел“ в менюто „Старт“ и след това щракнете върху него.

В контролния панел изберете „Мрежа и интернет“.

Кликнете върху „Център за мрежи и споделяне“ в следващия прозорец.

В Центъра за мрежи и споделяне щракнете върху мрежовата връзка.

В новия прозорец изберете „Подробности“.

До свойството „Физически адрес“ ще намерите MAC адреса на вашия компютър. Физическият адрес и MAC адресът са едно и също нещо.